tel1v1z3be

tel1v1z3be’s Contributions

12/11/12    Community Articles

Lam the nao de su dung 1 may khi dung

Đặt máy khí dung nằm trên một mặt thoáng cứng rắn có khả năng cũng hỗ trợ khối lượng của nó. Cắm dây từ thiết bị nén tới ổ cắm điện đúng nền gốc (ba nhánh). Trước chuyện chữa trị hen suyễn, tráng tay bằng xà phòng đồng thời nước kèm theo ráo vẹn tròn...

12/11/12    Community Articles

Lam the nao de dung mot may khi dung

Đặt máy khí dung nằm trên 1 mặt thoáng rắn rỏi cũng hỗ trợ trọng lượng của nó. Cắm dây từ thiết bị ép vào ổ cắm điện đúng căn cứ (3 nhánh). Trước việc trị liệu hen suyễn, tráng tay bằng xà phòng đồng thời nước kèm với ráo trọn vẹn. Cẩn thận đo đạc thuốc...

  • Email E-mail
  • Share Share
  • Rss RSS
  • Report Report

About tel1v1z3be

tel1v1z3be joined the JazzTimes community on Dec 11, 2012