netpet31

netpet31’s Contributions

01/26/13    Community Articles

3 bài tập cùng dụng cụ chạy bộ hiệu quả

Cuốc bộ về phía trước bằng đôi bàn tay và chân do mình, có thể nghỉ từ 60 – 90 giây nếu như ta rất cần lấy lại sức cũng như lặp lại quãng đường các bạn vừa mới đi.

01/25/13    Community Articles

3 bài tập với máy đi bộ tác dụng

Đi bộ về nằm trước bằng đôi bàn tay kèm với chân bởi các bạn, có thể nghỉ ở 60 – 90 giây giả dụ chúng ta chỉ cần lấy lại người cũng như lặp lại quãng đường mình đã đi.

  • Email E-mail
  • Share Share
  • Rss RSS
  • Report Report

About netpet31

netpet31 joined the JazzTimes community on Jan 25, 2013